Thông báo dừng hoạt động:

Do tình hình dịch bệnh kéo dài diễn ra trong suốt hơn 02 năm vừa qua đã gây ra nhiều khó khăn trong hoạt động cung cấp dịch vụ của chúng tôi.

Do đó, chúng tôi xin thông báo chính thức ngừng cung cấp dịch vụ nhập hàng thông qua 02 nền tảng là: alitaobao.vn và nhaphangtrungquoc.vn.

Xem chi tiết

Kính gửi: Quý khách hàng

Do tình hình dịch bệnh kéo dài diễn ra trong suốt hơn 02 năm vừa qua đã gây ra nhiều khó khăn trong hoạt động cung cấp dịch vụ của chúng tôi. 
Do đó, chúng tôi xin thông báo chính thức ngừng cung cấp dịch vụ nhập hàng thông qua 02 nền tảng là: alitaobao.vn và nhaphangtrungquoc.vn.
Thời gian chính thức ngừng dịch vụ từ sau ngày 31.3.2022 
Trong thời gian trước khi chính thức ngừng hoạt động, chúng tôi sẽ có trách nhiệm xử lý những quyền lợi liên quan còn lại của Quý khách hàng. 
Sau thời hạn trên, mọi thông tin liên hệ sẽ không được hồi đáp và giải quyết!
Rất mong nhận được sự cảm thông của Quý khách hàng!